Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemieckie zaświadczenie o zarobkach

Nazwa Lohnsteuerbescheinigung z pewnością jest znana tym z Państwa, którzy podejmowali legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. Jest to zaświadczenie uzyskiwane od pracodawcy o uzyskiwanym wynagrodzeniu oraz odprowadzanych składkach i podatkach. Jego posiadanie uprawnia również do starania się o zwrot niemieckiego podatku.
Lohnsteuerbescheinigung powinni Państwo otrzymać od pracodawcy po ustaniu stosunku pracy lub pod koniec roku podatkowego, który w Niemczech, podobnie jak w Polsce jest taki sam jak rok kalendarzowy. Znajdują się na nim informacje o okresie zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia brutto oraz kwocie odprowadzonych podatków, czy też składek na ubezpieczenie społeczne. Widnieje tam także Identifikationsnummer, czyli niemiecki numer identyfikacyjny podatnika oraz klasa podatkowa. Wśród odprowadzanych podatków mogą znaleźć się:
– podatek dochodowy, z niem. Einbehaltene Lohnsteuer;
– podatek solidarnościowy, z niem. Einbehaltene Solidaritätszuschlag;
– podatek kościelny, z niem. Einbehaltene Kirchensteuer.
Co w sytuacji, kiedy nie posiada się Lohnsteuerbescheinigung?
Zaświadczenie o dochodach od niemieckiego pracodawcy będzie Państwu potrzebne np. w przypadku starania się o zwrot podatku. W związku z tym po zakończeniu pracy w Niemczech, powinni Państwo zwrócić się do pracodawcy w celu jego wydania. Pracodawcy mają obowiązek w czasie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem wydać mu oryginał zaświadczenia podatkowego Lohnsteuerbescheinigung.