Kto ma prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych?

Arbeitslosengeld, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to świadczenie, które może przysługiwać również Polakom, którzy pracowali za zachodnią granicą. Kto uzyskuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy mogą Państwo mieć szansę na jego uzyskanie?
Stracili Państwo zatrudnienie w Niemczech i zastanawiają się co robić? Wracać do Polski, czy szukać nowej pracy za granicą? Być może warto zostać i skorzystać z przysługującego Państwu Arbeitslosengeld, czyli zasiłku dla bezrobotnych.
Jeżeli podejmowali Państwo legalne zatrudnienie na terenie Niemiec, a następnie zostali Państwo zwolnieni, być może mają Państwo prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem uzyskania takiego zasiłku jest praca w Niemczech przez co najmniej dwanaście miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Zatrudnienie to musiało mieć wymiar legalny, czyli z wynagrodzenia odprowadzone były składki na ubezpieczenie socjalne. W takiej sytuacji, Polacy mają prawo skorzystać z zasiłku od utraty pracy.
Na jakie świadczenia dla bezrobotnych można liczyć w Niemczech?
Po utracie pracy za zachodnią granicą, warto postarać się o zasiłek Arbeitslosengeld I (ALG). Jeśli podejmowali Państwo zatrudnienie przez 12 miesięcy, okres wypłacania świadczenia ALG I trwa 6 miesięcy. Najdłużej, bo przez rok, można pobierać zasiłek w sytuacji, kiedy pracowali Państwo w Niemczech przez dwa lata.
Po upływie czasu pobierania ALG I, można starać się o zasiłek Arbeitslosengeld II, czyli ALG II zwany również Harz IV. Otrzymają go osoby o najniższych dochodach, gdyż jest to typ świadczenia socjalnego, którego celem jest zapewnienie bezrobotnemu minimalnej kwoty pozwalającej na utrzymanie siebie i swojej rodziny w czasie pozostawania bez pracy.
Warto wiedzieć, że w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech można przebywać w Polsce nawet do trzech tygodni. Niemniej jednak miejsce zamieszkania zgłaszane do jednostki przyznającej świadczenia – Bundesagentur für Arbeit powinno pozostawać nadal na terenie Niemiec. W urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania za zachodnią granicą warto więc od razu po zwolnieniu z pracy zarejestrować się i starać się o przyznanie zasiłku.