Dlaczego zasiłek Kindergeld jest aż tak popularny?

W ostatnich latach w Niemczech rośnie liczba wniosków o zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld do Niemieckiej Kasy Świadczeń Socjalnych – Familienkasse. Co powoduje, że coraz więcej Polaków składa dokumenty pozwalające na staranie się o to świadczenie?

Od czasu otwarcia zachodnich granic dla Polaków, z roku na rok przybywa naszych rodaków w Niemczech. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej mogą Państwo w pełni korzystać z praw, jakie dają unijne przepisy. Traktują one między innymi o tym, że Polacy pracujący za granicą powinni być traktowani na równi z obywatelami kraju, w którym przebywają. Co za tym idzie, mają prawo do takiego samego wynagrodzenia, a opłacając składki na ubezpieczenie oraz podatki, mogą korzystać także z różnego rodzaju świadczeń. O tych możliwościach dowiaduje się coraz więcej Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę.

W Niemczech obserwuje się wzmożone zainteresowanie staraniem się o dodatkowe świadczenia przez imigrantów. Polacy zatrudnieni u niemieckich pracodawców, mający rodziny w swojej ojczyźnie, bardzo chętnie sięgają po zasiłki rodzinne. W ten sposób wzrasta liczba wniosków, jakie składane są do Familienkasse.

Obecnie o Kindergeld mogą starać się Polacy zatrudnieni u niemieckiego pracodawcy, nawet w sytuacji, kiedy dziecko lub dzieci pracownika mieszkają i uczą się w Polsce. To duże udogodnienie dla polskich rodzin, w tym zwłaszcza wielodzietnych i wyjątkowo atrakcyjna alternatywa w odniesieniu do wysokości zasiłków oferowanych w naszym kraju. Składając wniosek o Kindergeld, należy mieć jednak na uwadze, że w związku z dużym zainteresowaniem, proces jego rozpatrzenia może trwać nawet kilka miesięcy. Ponadto, warto zadbać o to, aby złożeniu wniosku towarzyszyło przedłożenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez Familienkasse. Będą one musiały być przetłumaczone na język niemiecki. Z kolei, po przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech, należy pamiętać o regularnym zgłaszaniu wszelkich zmian, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość.