Archiwum kategorii: zwrot podatków z Niemiec

Steueridentifikationsnummer – gdzie i jak go zdobyć?

Niemcy, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej są na etapie modernizacji swojego systemu podatkowego. Już niedługo przestaną obowiązywać numery podatkowe Steuernummer czy też Einkommensteuer i zastąpi je jeden numer identyfikacji podatkowej czyli Steueridentifikationsnummer (IdNr). Jak zdobyć ten numer i czy jest on w ogóle potrzebny?
Jeżeli są Państwo zameldowani na terenie Niemiec i w tym kraju podejmują Państwo zatrudnienie, może się okazać, że posiadają Państwo już nowy numer identyfikacji podatkowej. W sytuacji, gdy otrzymali Państwo pismo z Centralnego Urzędu Federalnego o nazwie: „Bundeszentralamt für Steuern”, na piśmie tym znajdą Państwo Steueridentifikationsnummer (IdNr).
IdNr jest 11-cyfrowym numerem nadawanym od 2008 roku w Niemczech i jest przyznawany dożywotnio każdej osobie. Nie ulega on zmianie w przypadku np. zawarcia związku małżeńskiego czy też zmiany adresu zamieszkania. Numer ten ma uprościć urzędową biurokrację oraz ulepszyć proces przetwarzania danych, w tym elektronicznych. Docelowo, każdy kto chce uzyskać jakieś informacje z niemieckiego urzędu Finanzamt, kierując zapytanie lub pismo w formie podania, wyjaśnienia, powiadomienia, itp. powinien obowiązkowo podać swój numer identyfikacji podatkowej. W ten sposób usprawni się kontakt pomiędzy urzędnikami a interesantami.
Rząd federalny oraz Ministerstwo Finansów w Niemczech, wprowadzając Steueridentifikationsnummer (IdNr) miało zamiar ułatwić oraz usprawnić postępowania podatkowe. Dożywotni, generowany raz numer identyfikacyjny przyznawany jest nawet dzieciom, ponieważ obowiązek podatkowy może wystąpić nawet od urodzenia. Numer IdNr ma być wykorzystywany w każdej sprawie związanej z danym podatnikiem – zarówno podatkowej, jak i dochodowej.
Co jeśli zgubili Państwo pismo z Centralnego Urzędu Federalnego?
„Bundeszentralamt für Steuern”, czyli pismo dotyczące przydzielenia numeru identyfikacji podatkowej, nie jest jedynym miejscem gdzie znaleźć można swój numer IdNr. Warto sprawdzić, czy Steueridentifikationsnummer znajduje się na Państwa ostatniej decyzji dotyczącej podatku dochodowego (z niem. Einkommensteuerbescheid) lub na dokumencie PIT (z niem. Lohnsteuerbescheinigung).

Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemieckie zaświadczenie o zarobkach

Nazwa Lohnsteuerbescheinigung z pewnością jest znana tym z Państwa, którzy podejmowali legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. Jest to zaświadczenie uzyskiwane od pracodawcy o uzyskiwanym wynagrodzeniu oraz odprowadzanych składkach i podatkach. Jego posiadanie uprawnia również do starania się o zwrot niemieckiego podatku.
Lohnsteuerbescheinigung powinni Państwo otrzymać od pracodawcy po ustaniu stosunku pracy lub pod koniec roku podatkowego, który w Niemczech, podobnie jak w Polsce jest taki sam jak rok kalendarzowy. Znajdują się na nim informacje o okresie zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia brutto oraz kwocie odprowadzonych podatków, czy też składek na ubezpieczenie społeczne. Widnieje tam także Identifikationsnummer, czyli niemiecki numer identyfikacyjny podatnika oraz klasa podatkowa. Wśród odprowadzanych podatków mogą znaleźć się:
– podatek dochodowy, z niem. Einbehaltene Lohnsteuer;
– podatek solidarnościowy, z niem. Einbehaltene Solidaritätszuschlag;
– podatek kościelny, z niem. Einbehaltene Kirchensteuer.
Co w sytuacji, kiedy nie posiada się Lohnsteuerbescheinigung?
Zaświadczenie o dochodach od niemieckiego pracodawcy będzie Państwu potrzebne np. w przypadku starania się o zwrot podatku. W związku z tym po zakończeniu pracy w Niemczech, powinni Państwo zwrócić się do pracodawcy w celu jego wydania. Pracodawcy mają obowiązek w czasie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem wydać mu oryginał zaświadczenia podatkowego Lohnsteuerbescheinigung.

Dlaczego zasiłek Kindergeld jest aż tak popularny?

W ostatnich latach w Niemczech rośnie liczba wniosków o zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld do Niemieckiej Kasy Świadczeń Socjalnych – Familienkasse. Co powoduje, że coraz więcej Polaków składa dokumenty pozwalające na staranie się o to świadczenie?

Od czasu otwarcia zachodnich granic dla Polaków, z roku na rok przybywa naszych rodaków w Niemczech. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej mogą Państwo w pełni korzystać z praw, jakie dają unijne przepisy. Traktują one między innymi o tym, że Polacy pracujący za granicą powinni być traktowani na równi z obywatelami kraju, w którym przebywają. Co za tym idzie, mają prawo do takiego samego wynagrodzenia, a opłacając składki na ubezpieczenie oraz podatki, mogą korzystać także z różnego rodzaju świadczeń. O tych możliwościach dowiaduje się coraz więcej Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę.

W Niemczech obserwuje się wzmożone zainteresowanie staraniem się o dodatkowe świadczenia przez imigrantów. Polacy zatrudnieni u niemieckich pracodawców, mający rodziny w swojej ojczyźnie, bardzo chętnie sięgają po zasiłki rodzinne. W ten sposób wzrasta liczba wniosków, jakie składane są do Familienkasse.

Obecnie o Kindergeld mogą starać się Polacy zatrudnieni u niemieckiego pracodawcy, nawet w sytuacji, kiedy dziecko lub dzieci pracownika mieszkają i uczą się w Polsce. To duże udogodnienie dla polskich rodzin, w tym zwłaszcza wielodzietnych i wyjątkowo atrakcyjna alternatywa w odniesieniu do wysokości zasiłków oferowanych w naszym kraju. Składając wniosek o Kindergeld, należy mieć jednak na uwadze, że w związku z dużym zainteresowaniem, proces jego rozpatrzenia może trwać nawet kilka miesięcy. Ponadto, warto zadbać o to, aby złożeniu wniosku towarzyszyło przedłożenie niezbędnych dokumentów wymaganych przez Familienkasse. Będą one musiały być przetłumaczone na język niemiecki. Z kolei, po przyznaniu zasiłku na dziecko w Niemczech, należy pamiętać o regularnym zgłaszaniu wszelkich zmian, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość.

Kto ma prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych?

Arbeitslosengeld, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech to świadczenie, które może przysługiwać również Polakom, którzy pracowali za zachodnią granicą. Kto uzyskuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Czy mogą Państwo mieć szansę na jego uzyskanie?
Stracili Państwo zatrudnienie w Niemczech i zastanawiają się co robić? Wracać do Polski, czy szukać nowej pracy za granicą? Być może warto zostać i skorzystać z przysługującego Państwu Arbeitslosengeld, czyli zasiłku dla bezrobotnych.
Jeżeli podejmowali Państwo legalne zatrudnienie na terenie Niemiec, a następnie zostali Państwo zwolnieni, być może mają Państwo prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Warunkiem uzyskania takiego zasiłku jest praca w Niemczech przez co najmniej dwanaście miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Zatrudnienie to musiało mieć wymiar legalny, czyli z wynagrodzenia odprowadzone były składki na ubezpieczenie socjalne. W takiej sytuacji, Polacy mają prawo skorzystać z zasiłku od utraty pracy.
Na jakie świadczenia dla bezrobotnych można liczyć w Niemczech?
Po utracie pracy za zachodnią granicą, warto postarać się o zasiłek Arbeitslosengeld I (ALG). Jeśli podejmowali Państwo zatrudnienie przez 12 miesięcy, okres wypłacania świadczenia ALG I trwa 6 miesięcy. Najdłużej, bo przez rok, można pobierać zasiłek w sytuacji, kiedy pracowali Państwo w Niemczech przez dwa lata.
Po upływie czasu pobierania ALG I, można starać się o zasiłek Arbeitslosengeld II, czyli ALG II zwany również Harz IV. Otrzymają go osoby o najniższych dochodach, gdyż jest to typ świadczenia socjalnego, którego celem jest zapewnienie bezrobotnemu minimalnej kwoty pozwalającej na utrzymanie siebie i swojej rodziny w czasie pozostawania bez pracy.
Warto wiedzieć, że w czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech można przebywać w Polsce nawet do trzech tygodni. Niemniej jednak miejsce zamieszkania zgłaszane do jednostki przyznającej świadczenia – Bundesagentur für Arbeit powinno pozostawać nadal na terenie Niemiec. W urzędzie odpowiadającym miejscu zamieszkania za zachodnią granicą warto więc od razu po zwolnieniu z pracy zarejestrować się i starać się o przyznanie zasiłku.