Dokumenty

Uruchomienie procedury zwrotu podatku z Niemiec wymaga zgromadzenia wszystkich wymaganych przez urząd skarbowy dokumentów. Przygotowanie ich jest pierwszym krokiem umożliwiającym wnioskowanie o wypłatę należnych pieniędzy. W związku z tym służymy pomocą w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, jak również odzyskaniu tych, które z różnych powodów nie są w Państwa posiadaniu.
Przebywając w Niemczech warto pamiętać o gromadzeniu wszelkich dokumentów potwierdzających uzyskane przez Państwa dochody, jak również wydatki. W procedurze wnioskowania o zwrot podatku może się bowiem okazać, że wszelkiego typu paragony, bilety, faktury będą pomocne do zmniejszenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie wpłyną na większą nadpłatę z urzędu skarbowego. Dzięki takim dokumentom zwiększają się szanse na skorzystanie z niemieckich ulg podatkowych. W związku z tym, rozliczając się za naszym pośrednictwem, prosimy nie lekceważyć żadnego z niemieckich dokumentów, przedkładając je wszystkie w nasze ręce, abyśmy mogli przyczynić się do uzyskania przez Państwo większej kwoty zwrotu podatku.
Jakie dokumenty będą potrzebne do przedłożenia ich w niemieckim urzędzie skarbowym?
– oryginały Lohnsteuerbescheinigung.
Powinni Państwo posiadać ich tyle, ile pracodawców mieli Państwo na terenie Niemiec. Jest to dokument będący zestawieniem uzyskanych ze stosunku pracy przychodów oraz opłaconych podatków. Lohnsteuerbescheinigung wystawia pracodawca po zakończeniu danego roku podatkowego (czyli roku kalendarzowego) lub też po ustaniu stosunku pracy. Jeżeli nie posiadają Państwo tych dokumentów, prosimy o kontakt z naszą firmą, a postaramy się je odzyskać w Państwa imieniu.
– kserokopię dowodu osobistego,
– kserokopię prawa jazdy,
– kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu własnego lub użyczonego, jeżeli w czasie pobytu w Niemczech podróżowali Państwo tym pojazdem z Niemiec do Polski; w tej sytuacji potrzebna będzie również kserokopia książki serwisowej samochodu, faktury za paliwo oraz faktury z tytułu ewentualnych napraw u mechanika,
– kserokopię zameldowania oraz wymeldowania z Niemiec,
– kserokopię pierwszej decyzji o przyznaniu emerytury lub renty – jeżeli pobierają Państwo emeryturę lub rentę; decyzja ta powinna być przetłumaczona przysięgle na język niemiecki;
– pozostałe dokumenty, jak np. paragony, rachunki, bilety lotnicze oraz autokarowe, itp.
Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa nie obarczać niepotrzebnymi rozważaniami jak wypełnić poszczególne formularze podatkowe w oparciu o zebrane dokumenty. Całym rozliczeniem zajmujemy się osobiście w Państwa imieniu, przygotowując kompletny, gotowy do podpisania wniosek do niemieckiego urzędu podatkowego. Zapraszamy do współpracy!

Dodaj komentarz